Kakau Points

Kakau Points

Kakau Points

Η Kakau είναι στην FOOD EXPO 2019

Συγκεκριμένα, από τις 16 ως τις 18 Μαρτίου 2019 το κορυφαίο εμπορικό φόρουμ για τα Τρόφιμα και Ποτά ανέδειξε τα πιο ποιοτικά προϊόντα γαστρονομίας από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και όλο τον κόσμο σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, προσέλκυσε περισσότερους από 3.500 σημαντικούς διεθνείς αγοραστές, 900 (εννιακόσιοι) από τους οποίους εντάχθηκαν στο Hosted Buyer Program της έκθεσης πραγματοποιώντας τουλάχιστον 17.500 Β2Β meetings με τους εκθέτες της FOOD EXPO. Η έκθεση δίνει διέξοδο σε ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενισχύει τις εμπορικές δραστηριότητες στην ευρύτερη εγχώρια αγορά.

EnglishGreekSpainFrench